Voor een optimale inrichting van uw security proces

POSEC Consultancy begeleidt uw bedrijf door het woud aan wet- en regelgeving op het gebied van Port Security.

U bent gespecialiseerd in het afhandelen van zeeschepen of overslag van lading? Misschien bent u een productie bedrijf die bij de aan- of afvoer van zijn producten gebruik maakt van de maritieme sector. Uw gekwalificeerde onderneming is daarbij  – net als ieder ander bedrijf – belast met wet- en regelgeving.  Het is soms een lastige opgave om rekening te houden met de factoren die juist in uw situatie zo bepalend zijn.

POSEC Consultancy levert ondersteuning bij de realisatie van veiligheidsplannen, de uitwerking van de procedures of de implementatie van de maatregelen. Ook verzorgen wij noodzakelijke trainingen of begeleiding bij wettelijk verplichte oefeningen. Port Security in de ruimste zin, passend binnen wettelijke bepalingen en aansluitend bij de omstandigheden van de Port Facility.

Zonder dat uw kostbare tijd verloren gaat, verzorgt POSEC met haar diensten de helpende hand om in nauwe samenwerking met u of uw medewerkers het security proces zodanig in te richten dat uw organisatie in kan spelen op de dynamiek van het werkveld.